HAAS et SOHN Pyrus
KOPPE Gismo XL
KOPPE BS 200
KOPPE Metric
KOPPE Caron 5
HAAS et SOHN Turin
HAAS et SOHN Herborn
HAAS et SOHN Salzburg
HAAS et SOHN Kalius III
KOPPE Legano
KOPPE Akono