Mitigeur lavabo PAINI
Toilette PORCELANOSA Mood
Mitigeur de lavabo électronique PORCELANOSA
Distributeur de savon SONIA S8 Swarovski, finition chromé
Meuble GB Group Open
Meuble GB Group Onda