KOPPE Metric
KOPPE Gismo XL
KOPPE Akono
HAAS et SOHN Pyrus
HAAS et SOHN Kalius III
KOPPE Caron 5
HAAS et SOHN Salzburg
KOPPE BS 200
HAAS et SOHN Herborn
HAAS et SOHN Turin
KOPPE Legano